Loading

Koronavirüs (COVID-19) Enfeksiyonu Nedir?

Koronavirus ailesinin doğal konakçıları evcil ve yabani hayvanlardır (yarasa, domuz, kemirgenler, kanatlılar, vb.) ancak insanlarda da enfeksiyona yol açabilmektedir. Klasik olarak koronavirüsler, üst ve alt solunum yolunda enfeksiyonlara yol açmaktadır. COVID-19 enfeksiyonu, dünya genelinde yüksek bulaşma oranları ve tedavilere rağmen üzücü sayıda ölüm oranlarına yol açmaktadır ve salgın devam etmektedir.

Koronavirüs (COVID-19) Enfeksiyonu Belirti ve Bulguları Nelerdir?

COVID-19 ile virüsünün bulaştığı kişilerin büyük kısmında (%60-80) hiç belirti olmaz veya çok hafif bulgular ortaya çıkar. Diğer kişilerde ise hastalarda farklı şiddetlerde belirti ve bulgular gelişmektedir.

Başlıca belirti ve bulgular:

Ateş yüksekliği

Nefes darlığı

Balgam çıkarma

Baş ağrısı

Öksürük

Kas ağrısı

Ani başlayan koku ve tat alma bozukluğu

Dengesizlik

Halsizlik

Boğaz ağrısı

Bulantı-kusma

İshal

Koronavirüs (COVID-19) Enfeksiyonu Nasıl Bulaşmaktadır?

COVID-19 virüsünü alan kişilerin büyük kısmında (%60-80) hiç şikayet (yakınma) olmaz veya çok hafif şikayetler ortaya çıkar. Bu nedenle, bu kişiler çevrelerine hastalığı daha kolay yayabilirler. Bu kişiler "gizli bulaştırıcı" olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle, tesis içi ve dışı bazı ilişkilerinizde bazı sınırlılıklar olması gerekmektedir. COVID-19'un temel bulaşma yolları: "damlacık" ve "fomite" (ellerle yüze, ağız, burun, göz, vb. taşıma) olarak bilinmektedir. Ancak, son dönemde yapılan incelemelerde "aerosol" ve "mikrodamlacık" olarak adlandırılan, havayolu ile daha kolay bulaşma yollarının da rol oynadığı saptanmıştır. Bu nedenle, özellikle iyi havalanmayan ve kapalı ortamlarda virüsün yayılma riski önemli oranda artış gösterebilmektedir. Ayrıca, insanların toplu bulunduğu alanlar bulaşma açısından risk oluşturur. Hastaneler de hastalığın bulaşması için risk oluşturan en önemli yerlerden biridir. Salgının şiddetli olarak seyrettiği dönemlerde aciliyet oluşturmayan veya önemli olmayan sağlık sorunları için hastanelere başvurulması önerilmez.

Koronavirüs (COVID-19) Enfeksiyonunda Risk Grupları Kimlerdir?

Koronavirüsü her yaş grubundan insana bulaşabilse de bazı hastalarda ağır enfeksiyon yaratma olasılığı daha yüksektir. En önemli risk grupları:

Kronik hastalıkları olanlar: Obezite (Şişmanlık), Kronik akciğer hastalığı (Astım, Bronşit, vb.), Kalp ve damar hastalığı (Hipertansiyon, Kalp yetmezliği, Koroner arter hastaları, vb.), Diyabet (Şeker hastalığı), Kanser

Sigara içenler

İleri (>60 yaş üstü) yaştakiler

Bağışıklık sistemi zayıf olanlar

Sağlık çalışanları


  

SELÇUKLU OTEL ERMENEK - SELÇUKLU TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Selçuklu Otel Ermenek- Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş, (“kısaca Selçuklu Otel”) olarak; kişisel verilerinizin güvenliğine önem vermekte ve ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, işbirliği yaptığımız ilgili kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesine azami gayret ve özen göstermekteyiz. İşbu aydınlatma metni ile, kişisel veri işleme faaliyetleri niteliğindeki iş ve işlemlerimizin yasal dayanağı ve tarafların hakları/yükümlülükleri konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmekteyiz.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz; “Selçuklu Otel ve Selçuklu Otel ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin yasal yükümlülüklerinin ifası; yasal değişiklikler ve güncellemeler ile ilgili bilgilendirme yapılması; sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi ile kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması/yerine getirilmesi; sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi; mevzuatta ve şirket içi politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi ile müşterileri ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması; elektronik ve fiziki tüm ortamların güvenliğinin ve denetiminin sağlanması; mevzuata ve sözleşmelere aykırılıkların soruşturulması, önlenmesi ve yetkili makamlara bildirilmesi; mevzuatta ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi, saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; finansman, muhasebe ve hukuk işlerinin yürütülmesi/takibi; reklam, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; talep, şikayet ve sorularınızın takibi/cevaplandırılması; müşteri bağlılığı ve memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ile bu kapsamda tarafınıza anket/oylama yapılarak görüşünüzün alınması; müşterilerimize uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi ile bunların müşteriye özel hale getirilmesi/geliştirilmesi; etkin müşteri iletişimi/hizmeti sunulması; özel günler, doğum günü, tebrik, kutlama, temenni, çekiliş yarışma, sponsorluk, promosyon, tanıtım ve kampanya içerikli iletilerin gönderilmesi; çekiliş veya yarışmalara katılımın sağlanması; hediye, promosyon ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi; müşteri ilişkilerini desteklemek, geliştirmek ve bilinirliği arttırmak üzere çeşitli etkinlik, organizasyon ve davetlerin gerçekleştirilmesi; elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirme yapılması; müşterilerimizin tanıtım, promosyon ve kampanyalardan haberdar edilmesi; müşterilerimize basılı bültenler, dergiler ile kampanyalara dair yazı/bilgi gönderilmesi; ziyaretçi profillerinin belirlenmesi ve Selçuklu Otel insan kaynakları politikalarının yürütülmesi” amaçlarıyla işlenmektedir.

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla ve KVKK’nın temel ilkelerine uygun olarak, fiziki ve elektronik ortamda otomatik ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

Selçuklu Otel; tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin hukuki sebepleri şunlardır: Kanunlarda  açıkça  öngörülmesi; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; Selçuklu Otel’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması; İlgili kişi tarafından açık rıza verilmiş olması; Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi; İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Selçuklu Otel’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  1. Kişisel Verilere Kimlerin Erişebildiği ve Verilerin Kimlere Aktarıldığı

Fiziki ve/veya dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara, kamera görüntülerine ve işlenen diğer verilere yalnızca yetkili kişilerin erişimi bulunmaktadır. Kanunlarda belirtilen usul ve esaslar ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası doğrultusunda, fiziki/dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlar ile işlenen kişisel verileriniz; yargı organlarıyla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarla ile yetkili üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır.

Selçuklu Otel tarafından, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak ve yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçları çerçevesinde, kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, Selçuklu Otel tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve şirket prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadı ve iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla; iş ortaklarımıza, şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, topluluk şirketlerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, kişisel veri aktarımı gerçekleştirilmektedir. Kişisel veri aktarımı, KVKK ve “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda” belirtilen amaçlarla sınırlı ve bunlara uygun olarak, yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir. 

  1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlaması ve Muhafazası

Selçuklu Otel tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliği, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak sağlanmakta ve bunun için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Selçuklu Otel nezdinde kayıtlara erişimi olan yetkili kişiler eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan ve taahhüt etmektedir. Kişisel veri işleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel veriler, mevzuata uygun olarak makul süre ile saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz saklama süresi boyunca, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesine katkıda bulunulması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Selçuklu Otel’un meşru menfaatleri doğrultusunda, yargı organları ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Verileri İşlenen İlgili Kişilerin Hakları

KVKK’nın  11. maddesi gereği kişisel verileriniz ile ilgili;  her bir ilgili kişi, “Selçuklu Otel tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, mevzuata uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, kişisel verilerinin analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme” haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için; ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi,  telefon ve faks numarası, talep konusu, kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınız ve varsa gerekli belgeleri içeren talebinizi,http://www.selcukluotel.com/kvkk.pdf  adresindeki formu doldurarak, “Kuşbakışı Cad. No:37 Altunizade Üsküdar / İSTANBUL” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı   ile gönderebilir veya formun imzalı bir nüshasını “selcuklu@selcukluotel.com  mail adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle ya da daha önce Selçuklu Otel’a bildirdiğiniz ve Selçuklu Otel nezdinde kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Selçuklu Otel Ermenek- Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.