Loading

Ermenek'te Göl, Akarsu ve Dereler

Taşeli platosunu yararak gelen göksu Akdeniz Bölgesinin en önemli akarsularındandır. Toroslardaki Haydar ve Geyik dağlarından kaynaklarını alan güneydeki kol Ermenek suyu adını alır. Haydar dağlarından doğan Hadim Göksuyu ise Kuzeydeki kolu oluşturur. Bu iki büyük kol Mut İlçesi güneyinde birleşerek asıl göksuyu oluştururlar.Ermenek Göksu’yu Gökdere ile Küçüksuyun Sarıtaş bıçağı mevkiinde birleşmesinden itibaren başlayan kısım ve Hadim Göksu’yunun Mut’tan Suçatı yöresine kadar olan bölümüne Ermenek Göksu denir. Ermenek Göksu’yu üzerinde Ermenek HES baraj ve gezende baraj gölü bulunmaktır. Ayrıca bu baraj göllerinde ve nehirlerde balık üretilmektedir. Bu nehire ulaşan derelerde harikadır. Nadire çayı, Zeyve çayı gibi.

Yaylapazarı (Zeyve ve Zeyve Çayı)

Yaylapazarı, Ermenek ilçesine bağlı bir köydür. Köyün eski adı “Zeyve”dir. Köyün yayla gibi yeşillikler ve bol sulu arazi üzerinde kurulması ve hafta sonları köylülerin ürettiği ürünlerin satıldığı “Pazar” kurulması nedeniyle köye “Yayla pazarı” ismi verilmiştir.

Nadire Köprüsü ve Nadire Çayı

Ermenek ilçesine bağlı Ardıçkaya Köyü'nde bulunmaktadır. Köyün eski adı “Nadire”dir. Köyün Ayhatun ve Nadire Köprüsü dikkat çeken yerlerdendir.Ayhatun'dan çıkan su doğal un değirmeni olarak bilinen Nadire değirmeninden çıktıktan sonra Ermenek HES baraj gölüne karışmaktadır.Nadire çayı çevresinde balık havuzu ve piknik yapmak için yerleri vardır.

Ermenek'te Yaylalar

Balkusan, Altıntaş, Kamış ve Tekeçatı yaylaları özellikle Balkusan yaylasında arıcılık yapılır. Balları meşhurdur. Buralarda çok çalba otu olur. Bu ottan elde edilen ballar Taşeli Yaylası’nın en beyaz, en nefis ballarıdır. Balkusan başta olmak üzere bu yaylalarda yapılan kaşar peyniri de çok nefistir. Özellikle Tekeçatı’nda ağaçların kuturları pek fazladır. Burası oldukça sulak ve çayırlıktır. Burada sığır ve at beslenir. Ermenek'in mesire yeri olarak en çok değerlendirildiği yerlerindendir. Tekeçatı Balkusan deresinin güneye devamı üzerinde ve eski Ermenek-Mut-Karaman yolu kavşağındaki derin vadiye Tekeçatı denir.

Karamanoğlu Mehmetbey Türbesi

İlçemiz Ermenek Balkusan Köyü'nde bulunan Karamanoğlu Mehmet Bey Türbesi geçtiğimiz yıllarda restore edilerek her yıl Türk Dil Bayramı düzenlenerek Karamanoğlu Mehmet bey türbesinde anılmaktadır.

Kapız Deresi

Kapız Deresi Ermenek İlçesi Aşağıçağlar Köyünde bulunmaktadır.Balık havuzu bulunmaktadır. Yazları piknik yapmak için uygundur.